ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม) สาขาวิชาพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2567 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม) สาขาวิชาพลศึกษา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 และรอบที่ 2 เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 และรอบที่ 2 เพิ่มเติม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการเรียนการสอน ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 และรอบที่ 2 เพิ่มเติม) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 และรอบที่ 2 เพิ่มเติม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2567 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2567 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ขยายเวลา) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2567 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา * New *